بخش پنجم آموزش سئو

banner seo

مهمترین موضوع در جستجوی کلیدواژ های فراموش کردن خودتان و کسب و کارتان است،شما خودتان را باید جای مشتریان بالقوه قرار دهیید.

بیایید در ابتدای کار به چند سوال پاسخ دهیم. این مرحله از نظر سازمانی اهمیت دارد چون با آن می توانید بخشهای مختلف کسب و کار را بررسی کنید، اول از همه به این سوال پاسخ دهید چه سرویسی را ارائه می دهید؟ باید به این سوال توضیح و پاسخ واضحی دهیم و هرچند تعداد کلیدواژه ای که می توانیم پیدا کنیم و حتمااین کار را از نقطه مشتری انجام دهید. برای نمونه از طراحی وب سایت مثال میزنیم، ممکن است بخواهید از کلیدواژه ای همچون "طراحی سایت "یا " بهینه سازی سایت" استفاده کنید، شاید این کلمات کلمه های کلیدی خوبی از

نظر شما باشند ولی مشتریان تنها به دنبال طراحی سایت ارزان هستند ، بنابراین همفکری با آنها در شروع کار به شما کمک کند، حال شما به ایزارهایی را معرفی می کنیم که کلیدواژه های مشابه را پیشنهاد می کنند. شما با آنها می توانید فرصتهای بیشتری بدست آورید، وقتی که کلیدواژه های بالقوه را پیدا کردید، باید متریکهای جستجو را در نظر بگیرید تا بفهمید که چه درخواستی برای آن عبارات وجود دارد ، اینها ممکن است کلیدواژه های قابل توصیفری باشند یا تفاوتهای کمتری داشته باشند.

به عنوان مثال اگر قصد فروش کیف آیفون را داشته باشیم اول از همه نگاهی به کلیدواژه کیف های آیفن می انداختیم. واژه ه ای که بارها در موتورهای جستجو نوشته می شود وکاملا رقابتی است و احتمالا دریافت رنک برای آن دشوار است ، ولی شما باید به دنبال کلیدواژه های بلندی همچون کیف های آیفون 7 نیز باشید، کلمه ای مرتبط که رقابت برای آن کمتر است و گرفتن رنک برای آن راحت تر است،ممکن است صدها یا هزاران کلیدواژه ی بلند را قادر به دریافت ترافیکی بیشتر از ترافیک دریافتی از کیف های آیفون است. ذهنتان را باز کنید خود را به جای مشتریان بالقوه قرار دهید و حتما تمامی گزینه های موجود را در هنگام ارزیابی عملکرد کلیدواژه در گذر زمان در نظر بگیرید.

ویست وب متخصص در امور بهینه سازی(سئو ) و طراحی وب سایت می باشد.

Search

وکیل

طراحی سایت ارزان

آموزش آشپزی

آموزش آشپزی

طراحی سایت

وکیل دادگستری

مدرسه فوتبال